Dokumenty

Statut Szkoły - (w formacie PDF) - pobierz

  

 Oferta zajęć dodatkowych w szkole - (w formacie PDF) - pobierz

 

 Wniosek na stypendium za naukę - (w formacie PDF) - pobierz

 

 Regulamin klasy sportowej - (w formacie PDF) - pobierz

 

 

 

Regulamin rekrutacji do klasy sportowej - (w formacie PDF) - pobierz

 

  Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 - (w formacie PDF) - pobierz

 

 Harmonogram zebrań z rodzicami 2019/2020 - (w formacie PDF) - pobierz

 

  Terminarz na I semestr 2019/2020 - (w formacie PDF) - pobierz

 

 Terminarz na II semestr 2019/2020 - (w formacie PDF) - pobierz

 

 Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny(w formacie PDF) - pobierz

  

Regulamin Szkoły - (dokument w formacie PDF) - pobierz

 

Szkolny zestaw programów nauczania - (dokument w formacie PDF) - pobierz

 

Wewnątrz Szkolny System Doradztwa Zawodowego- (dokument w formacie PDF) - pobierz

  

Spis podręczników na rok 2019/2020 - (dokument w formacie PDF) - pobierz

 

Procedury prowadzenia dziennika elektronicznego - (dokument w formacie PDF) - pobierz

Zarządzenie dyrektora- choroby zakaźne lub pasożytnicze - (dokument w formacie PDF) - pobierz

BIP SZKOŁY

BIP

Gościmy

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.